);

Om B Holmgren Bygg Aktiebolag

Verksamheten

Bertil Holmgren Bygg AB är ett väletablerat byggentreprenadföretag med sitt säte i Åsele. Vårt verksamhetsområde är Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och till viss del Norrbotten. Platskontor finns i Vilhelmina.

Vi bedriver byggservice inom alla förekommande områden, byggentreprenader och anläggningsentreprenader i både större och mindre omfattning.

Kvalitet

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är väl inarbetat och uppfyller alla gällande krav. Dessa frågor är självklart högt prioriterade vid våra entreprenader.

Filosofi

Vår filosofi är att vi ska ha ett okomplicerat, nära och givande samarbete med kunder och leverantörer för att skapa långsiktiga relationer och arbetsförbindelser.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar!